Kontakt

Axon Tax Sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego

ul. Sienna 93/32
00-815 Warszawa

T: +48 22 251 71 82
E: kontakt [a] axontax [d] pl

Sąd rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy: PLN 110 000

REGON: 141705398
NIP: 524-26-68-632
KRS: 0000323863