Ceny transferowe

Ceny transferowe

Z naszych obserwacji wynika, iż problem podatkowych konsekwencji niewłaściwej polityki cen transferowych w dalszym ciągu nie znajduje należytej uwagi przedsiębiorców. W efekcie często polityka prowadzona przez przedsiębiorców w zakresie cen transferowych wciąż wydaje się być nieefektywna lub ryzykowna.

Przede wszystkim praktyka i efektywność

Oferowane przez nas usługi związane z cenami transferowymi obejmują przykładowo:

  • analizę ryzyk podatkowych związanych z transakcjami z podmiotami powiązanymi,

  • sporządzanie i weryfikacja dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi,

  • wyznaczanie rynkowego poziomu cen w oparciu o porównywalne dane rynkowe (analizy typu benchmark),

  • przeglądy w zakresie cen transferowych,

  • opracowanie polityki cen transferowych dla grup kapitałowych,

  • doradztwo przy wyborze właściwej metody określania cen,

  • doradztwo w zakresie postępowań podatkowych i sądowych dotyczących problematyki cen transferowych,

  • planowanie podatkowe z wykorzystaniem transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi,

  • analiza niematerialnych usług wewnątrzgrupowych (np. licencje na znaki towarowe, technologie, now-how),

  • analiza struktury podziału kosztów wewnątrzgrupowych oraz pomoc w tworzeniu dokumentacji uzasadniającej obronę wydatków na usługi wewnątrzgrupowe jako kosztów podatkowych.

Różnorodność usług w zakresie cen transferowych

Zasadniczym celem usług związanych z cenami transferowymi jest zapewnienie podatkowego bezpieczeństwa operacji gospodarczych dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Kolejnym celem jest wykorzystanie polityki cen transferowych jako efektywnego narzędzia planowania podatkowego, co skutkuje znacznymi i wymiernymi oszczędnościami podatkowymi.